خوزستان | آموزش و پرورش استان ۱۰ هزار نیرو کمبود دارد

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس گفت: از مهم ترین مباحثی که در آموزش و پرورش مشهود است موضوع کمبود نیروی انسانی است و باید گفته شود که آموزش و پرورش خوزستان حدود ۱۰ هزار نیرو کمبود دارد و چنین موضوعی نگران کننده است.

به گزارش مدرسه پرس،عبداله ایزدپناه، به مشکلات آموزش و پرورش خوزستان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور به ویژه استان خوزستان کمبودها و نیازهای آموزش و پرورش است؛ چرا که در بعد منابع انسانی هم در حوزه آموزش و هم در حوزه خدماتی به شدت رنج می برد.

وی افزود: استان خوزستان به جهت شرایط آب و هوایی و گستردگی شرایطی خاص دارد و همچنین به دلیل مشکلاتی اعم از بدی آب و هوا که در استان وجود دارد مهاجرت معلمان را شاهد هستیم و همین موضوعات باعث شده کمبودهای فراوانی در حوزه آموزش و پرورش استان دیده شود.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس اظهار کرد: ما برای استان خوزستانی در حوزه آموزش نگرانی داریم و در همین راستا هفته گذشته به همراه مدیرکل آموزش و پرورش با وزیر مربوطه جلسه ای برگزار کردیم و در این نشست مشکلات موجود بحث و بررسی و راهکارها نیز برای برون رفت از مشکلات ارائه گردید؛ بنابراین به دنبال این هستیم تا وضعیت آموزش و پرورش استان سر و سامان پیدا کند.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: از مهم ترین مباحثی که در آموزش و پرورش مشهود است موضوع کمبود نیروی انسانی است و باید گفته شود که آموزش و پرورش خوزستان حدود ۱۰ هزار نیرو کمبود دارد و چنین موضوعی نگران کننده است لذا در این دو سال اخیر به دلیل کرونا که مدارس تعطیل بودند این مهم به چشم نمی خورد اما در حال حاضر این کمبودها لمس می شود.

ایزدپناه بیان کرد: تعداد زیادی از مدارس استان نیروی خدماتی ندارند و این کمبود نیز نمایان است و همین مسئله نیز باعث شده برخی از مدارس مورد دستبرد قرار بگیرند و با بررسی های بوجود آمده کمبود نیروهای خدماتی از کمبودهای آموزش و پرورش استان به شمار می رود.

وی اظهار کرد: دولت باید به نحو ویژه ای به بحث جذب نیروهای آموزشی و خدماتی در آموزش و پروش استان خوزستان ورود کند و باید تصمیمی در این رابطه اخذ شود تا از این بابت مشکلی نباشد.

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان گفت: حضرت آقا تاکید دارند که جذب نیروی آموزشی از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی صورت پذیرد تا بتوانند در مقاطع مختلف تحصیلی در موضوع آموزش موثر واقع شوند.