ضوابط و مقررات تأسیس مدارس عشایری تصویب شد

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خبر از تصویب ضوابط و مقررات تأسیس مدارس عشایری در شورای عالی آموزش و پرورش داد.
محمود امانی تهرانی دبیرکل شورای عالی آ..

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خبر از تصویب ضوابط و مقررات تأسیس مدارس عشایری در شورای عالی آموزش و پرورش داد.

محمود امانی تهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفتگو با مدرسه پرس درباره تصویب ضوابط و مقررات تأسیس مدارس عشایری گفت: به استناد ماده ۳ اساسنامه مدارس عشایری که مصوبه جلسه نهصد و هشتم شورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۱ است، ضوابط و مقررات تأسیس مدارس عشایری در ۵ ماده و ۱ تبصره به تصویب کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش رسید.

وی بیان کرد: این ضوابط و مقررات برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص شرایط و نحوه تأسیس این مدارس گفت: از جمله شرایط تأسیس مدارس عشایری این است که باید بیش از ۵۰ درصد کودکان شناسایی شده در این مدارس عشایری باشند و دیگر اینکه امکان تخصیص فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی و پرورشی، همچنین امکان تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نیز وجود داشته باشد و در این اساسنامه ذکر شده که حد نصاب دانش‌آموزی باید رعایت شود به معنای آنکه در مدارس عشایری در دوره ابتدایی با هر تعداد دانش‌آموز، مدرسه می‌تواند تأسیس شود اما برای تأسیس مدرسه عشایری مستقل در دوره اول متوسطه، مجموع دانش‌آموزان سه پایه ۳۰ نفر و در دوره دوم متوسطه نظری در مجموع ۴۲ نفر تعیین شده است.

به گفته وی، برای تأسیس هنرستان‌های عشایری مستقل شاخه کاردانش ۲۵ دانش آموز و شاخه فنی و حرفه‌ای ۳۰ دانش‌آموز تعیین شده است.

امانی تهران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا امکان تأسیس مدارس عشایری به صورت ضمیمه و نه مستقل وجود دارد؟ بیان کرد: بله، در چنین شرایطی رعایت شرط تعداد دانش‌آموز الزامی نیست و حتی در این اساسنامه آمده که در صورت عدم امکان تأسیس مدارس عشایری جدید چه مستقل و چه ضمیمه، وزارت آموزش و پرورش مکلف است که شرایط ادامه تحصیل دانش‌آموزان عشایری را به شکل‌های مختلف فراهم کند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به نحوه تأسیس این مدارس گفت: این مدارس با اداره آموزش و پرورش عشایر استان‌ها یا ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی و موافقت شورای آموزش و پرورش استان تأسیس می‌شود و کد عشایری به این مدارس از سوی دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر کشور تخصیص پیدا می‌کند.

مهر