تعطیلی دوباره مدارس دخترانه در هرات

منابع خبری افغانستان از استان غربی هرات اعلام کردند که مدارس دخترانه بویژه از کلاس هفتم تا دوازدهم که گفته شد بازگشایی شده بود، بار دیگر تعطیل گردید.

به گزارش مدرسه پرس،مدارس دخترانه دیروز شنبه بار دیگر تعطیل شد اما برخی آموزگاران گفته اند که زمان آزمون سالانه مدارس فرارسیده و دانش آموزان بدون سپری کردن امتحان به کلاس بالاتر ارتقاء داده می شوند و لذا این مدارس باید تعطیل شوند.

«عبدالقدوس یاسین زاده» مدیرکل (رئیس عمومی) مدارس خصوصی هرات گفته است که  این بار عامل اصلی تعطیلی مدارس دخترانه در این استان نه طالبان، بلکه مدیران و برخی آموزگاران مدارس دولتی هستند.

یاسین زاده افزود: «برخی مدیران و آموزگاران مدارس دولتی به دختران گفته اند که امتحانی از دانش آموزان گرفته نمی شود و فعلا مدارس تعطیل می باشد.

یاسین زاده گفته است که در حال حاضر مدارس دوره دبیرستان دخترانه خصوصی و “افغان ترک” از کلاس هفتم تا دوازدهم به روی تمامی دانش آموزان باز است.

طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان نداده اما هفته گذشته در زمان بازگشایی مدارس گفته بود که آنها اگرچه امنیت مدارس را تأمین کرده اند اما نمی توانند مسئولیت امنیت مدارس را به عهده بگیرند و لذا این مسئولیت به عهده خود مردم خواهد بود.