اعلام جدول شماره ۲۲ مدرسه تلویزیونی ایران

جدول پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی ایران روز شنبه یک آبان ۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش مدرسه پرس،جدول شماره ۲۲ مدرسه تلویزیونی ایران در روز شنبه ۱ آبان ماه برای شبکه های آموزش، قرآن و امید اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨  تا ٨:٣٠ فرزCNC  – پایه۱۰ – رشته فرزکار CNC    -شاخه کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا٩معرفی درس ساختمان  -پایه ۱۰- رشته ساختمان – شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰اخلاق حرفه ای  – پایه ۱۲-مشترک همه رشته ها  – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰مونتاژ و دمونتاژ  قطعات SMD- پایه ۱۱- رشته الکترونیک   – شاخه فنی و حرفه ای
ساعت۲۰:۳۰ تا ۲۱:۰۰تولید قطعات به روش تراشکاری  – پایه ۱۱- رشته ماشین ابزار  – شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۰۰تا۲۱:۳۰سرویس چرخ خودرو  -پایه  ۱۱- رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰بازی و ریاضی پایه  دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰علوم تجربی و تفکرپایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰علوم تجربی و تفکر پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ادبیات فارسی پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی پایه نهم
ساعت ١۶:۰۰تا ۱۶:۳۰هنر پایه  هفتم

متوسطه دوم  :
ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰شیمی دو – پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی
ساعت۱۷:۰۰ تا ١٧:۳۰ریاضی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ شیمی دو – پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی
ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ریاضی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه قران:
ساعت۸ علوم و معارف قرآنی ۳رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۳۰درس احکام ۳رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱انس با قرآن  کودکان پیش دبستان
ساعت۱۱:۲۰درس آموزش قرآن  پایه اول  دبستان

شبکه امید:
ساعت:۱۰:۳۰عربی ک زبان قران دوپایه یازدهم ریاضی و فیزیک
ساعت:۱۱:۰۰امادگی دفاعی پایه دهم
ساعت ۱۲:۰۰طراحی طلاو جواهر پایه یازدهم
ساعت:۱۲:۳۰شیمی پایه یازدهم و دوازدهم